SEMAFORY

-výstavba a rekonstrukce světelné dopravní signalizace na klíč (od projektu až po předání ukončené stavby) včetně zastavovacích semaforů, servis a údržba světelné dopravní signalizace...

PARKOVIŠTĚ

-výstavba, prodej, servis a údržba parkovacích zařízení...

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

-správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení...

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

-prodej zařízení dopravní techniky, radarových ukazatelů a náhradních dílů...

VYTÝČENÍ TRAS A PORUCH PODZEMNÍCH VEDENÍ

-vytyčování kabelových tras a kabelových poruch...

PROJEKČNÍ ČINNOST

-projektování vyhrazených elektrických zařízení...

PREFERENCE VOZIDEL IZS

-projektování a výstavba systému preference integrovaného záchranného systému OPTICOM (autorizovaný dodavatel pro Čechy)...