PARKOVIŠTĚ

Servis a údržba parkovacích zařízení.

Opravujeme parkovací zařízení od firem SIEMENS (parkovací automaty na výdej lístků), DESIGNA a CROSS (parkovací systémy uzavřené - závorové). Jsme připraveni provádět údržbu i na dalších zařízeních ostatních výrobců (MANNESMAN apod.). Na těchto zařízeních provádíme opravy, běžnou údržbu a pravidelné kontroly. Cena za odpracovanou hodinu se pohybuje od 650,- Kč.

Cena dopravy je 15,80Kč za 1 km, přičemž do ceny nejsou započítány náklady na dopravu zaměstnanců.

Cena za pohotovostní služby je 250,-Kč za každý všední den a 450,-Kč za sobotu, neděli a svátky.

Doba nástupu na závadu je stejná jako na práce na semaforech. (1-2 pracovní dny, do 2 hod. při pohotovosti)

Zákazníci se sjednanými smlouvami jsou cenově zvýhodněni. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výstavba parkovacích zařízení

Prodáváme i stavíme parkovací zařízení dle vašich požadavků na klíč, i s použitím místní firmy (jen zemní práce), od projektu až po předání hotové stavby. Dodáváme dva druhy zařízení:

- TicketLine parkovací automaty na výdej lístků

Tento druh zařízení vydává po zaplacení potvrzení, které se umísťuje za sklo automobilu. Zařízení se dodává v několika verzích a variantách, které se liší podle místních podmínek a požadavků. Můžeme dodat zařízení samostatné (jen s baterií), s dobíjením ze sítě VO, s dobíjením pomocí solárních článků, verze s dvěmi tarify (jeden je určen pro místní zákazníky), s přepínáním jazyků, s placením pomocí čipových karet, s propojením do ústředny a jiné další funkce.

Cena je závislá na množství odebraného zboží a na množství montovaných automatů najednou. Například cena jednoho automatu vybaveného baterií a dobíječem ze sítě VO je cca 140.000,-Kč bez DPH 20% při kurzu 24,50 Kč/EUR. Další náklady na montáž, dopravu do 50 km, oživení, zaškolení místní obsluhy, revize elektro a vykopání jámy pro základ včetně zabetonování základu, zhotovení přívodu elektro do 2m a provedení konečné úpravy terénu jsou cca 14.500,-Kč u prvního stojanu a cca 10.000,-Kč u každého dalšího.

- DESIGNA, CROSS parkovací zařízení pro uzavřené závorové prostory

Zařízení vhodné pro uzavřené parkovací plochy o počtu míst minimálně 100 aut. Parkovací plocha může mít jeden i více vjezdů i výjezdů. Zařízení je obzvláště vhodné pro patrová parkoviště i pro uzavřená parkoviště vyčleněná jen pro určené uživatele např. soukromé a firemní stání. Toto zařízení pracuje na principu vjezdových a výjezdových stojanů a závor, které se otvírají a zavírají zcela automaticky v závislosti na informacích od stojanů nebo z řídící ústředny. Při příjezdu vloží buď řidič do stojanu svou interní kartu nebo si vyzvedne ze stojanu kartu na parkování. Před odjezdem z parkoviště je na některých zařízeních možno zaplatit v automatických kasách. Tyto kasy jsou schopné brát nejen kovové mince, ale i papírové bankovky všech druhů, tak i platební karty kreditní i čipové. Po zaplacení vloží při odjezdu do stojanu potvrzený parkovací lístek a po zvednutí závory opustí parkoviště. Tam kde takové kasy nejsou bývají ruční kasy umístěné u výjezdu s obsluhou, která po zaplacení otevře závoru pro opuštění parkoviště. Systém bývá většinou vybaven datovou centrálou a komunikačním zařízením pro dorozumívání s řidiči u stojanů. Při připojení zařízení pomocí modemu na telefonní linku je možné provádět programové změny a vytipovat závady bez nutnosti příjezdu servisní služby na místo.

    

Naše firma namontovala již několik zařízení z nichž největší systém je na pražském Ruzyňském letišti, kde je možno vidět většinu z toho co firma DESIGNA nabízí. Cena těchto systémů se velmi liší a záleží na požadavcích zákazníků i na místních podmínkách. Přibližná cena parkoviště s jedním vjezdem a výjezdem s ruční pokladnou, datovou centrálou, dopravou a montáží je pro představu asi 1.000.000,-Kč pro zařízení Designa.