RADY, DOTAZY, PODNĚTY

Několik rad:

1) Jak se chovat na moderním semaforu (SSZ)

Řidiči:
- dojíždějte vždy až na hranici křižovatky (ke stopčáře)
- používejte jízdní pruh pro směr, kterým hodláte pokračovat
- při zastavení neustále sledujte semafor (změny nemají pevný řád intervalů pro střídání směrů)
- při rozjíždění a průjezdu SSZ dbejte na co nejmenší vzdálenost mezi vozidly s ohledem na bezpečnost provozu (zařízení počítá průjezd vozidel a upravuje délku zelené)
- dodržujte silniční zákon

Chodci:

- pokud je přechod vybaven tlačítkem pro chodce stiskněte ho (zelená ve většině případů nepřijde, protože počítač neví o přítomnosti chodců u přechodu)
- jako potvrzení se rozsvítí nápis ČEKEJTE (zelená pro přechod přijde co nejdříve to dopravní situace dovolí, při držení nebo více stisknutí tlačítka se zelená dříve neobjeví)
- sledujte pečlivě signál (doba svícení zelené není příliš dlouhá minimálně však 5 vteřin)
- doba zelené je určena dle normy a silničního zákona na vkročení na přechod, po skončení je počítáno s dalším časem pro bezpečné dokončení přecházení
- při rozsvícení zelené se raději přesvědčete pohledem vlevo, že nehrozí nebezpečí (ne všichni řidiči zákon respektují)
- dodržujte silniční zákon

2) Jak se chovat na parkovišti

Parkovací automaty na výdej lístků
Tento druh zařízení vydává po zaplacení potvrzení, které se umísťuje za sklo automobilu. Řidič vloží do automatu mince (minci) v hodnotě doby předpokládaného stání vozidla na parkovišti. Poté stiskne tlačítko výdeje lístku, lístek po dotisku odebere a vloží do automobilu za přední sklo viditelně a čitelně. Některé automaty bývají vybaveny vracením peněz a umožňují tudíž možnost vhození mince vyšší hodnoty, nastavení doby stání (tlačítky + a - ). Po stisku tlačítka výdeje lístku se automaticky vrátí přeplatek. Na každém automatu by měli být informace o provozní době, tarifu (ceně), návod k obsluze a servisu (hlášení v případě poruchy).

Parkovací zařízení závorové pro uzavřené prostory
Toto zařízení pracuje na principu vjezdových a výjezdových stojanů a závor, které se otvírají a zavírají zcela automaticky v závislosti na informacích od stojanů nebo z řídící ústředny. Při příjezdu vloží buď řidič do stojanu svou interní kartu nebo si po stisku tlačítka vyzvedne ze stojanu kartu na parkování. Závora se po odebrání karty automaticky otevře, řidič vjede na parkoviště a zaparkuje. Před odjezdem z parkoviště je na některých zařízeních možno zaplatit v automatických kasách. Tyto kasy jsou schopné brát nejen kovové mince, ale i papírové bankovky všech druhů, tak i platební karty kreditní i čipové. Po zaplacení vloží při odjezdu do stojanu potvrzený parkovací lístek a po zvednutí závory opustí parkoviště. Tam kde takové kasy nejsou bývají ruční kasy umístěné u výjezdu s obsluhou, která po zaplacení otevře závoru pro opuštění parkoviště.

Pokud máte jiné dotazy nebo jste něčemu nerozuměli kontaktujte nás na e-mailu dotazy@jansacz.cz. Některé zajímavé dotazy budeme zveřejňovat na tomto místě, samozřejmě i s jejich odpověďmi.