PROJEKTOVÁNÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme projekty světelných signalizačních zařízení v členění na dopravní část (ceny cca 15000 - 40000 Kč dle rozlehlosti SSZ) a projekt kabelové části včetně případných úprav stavební části vozovek nebo chodníků (ceny cca 20000 - 100000 Kč dle rozlehlosti komunikace). Práce jsou vedené autorizovanou soubou v tomto oboru.

Ceny jsou stanovovány individuálně dle složitosti zakázky a požadavků zákazníka.

Současně jsme schopni zabezpečit projednání a schválení dokumentace včetně inženýrské činnosti souvisejí s výstavbou díla.

Provádíme projekty pro parkovací zařízení a rozvody veřejného osvětlení včetně výpočtu parametrů osvětlení. Projekty jsou prováděny ve formátu .dwg - AutoCAD 2009 (i starší verze).