VYTÝČENÍ KABELOVÝCH TRAS A PORUCH

Naše firma vlastní hledačku na vytyčování tras vedení sítí pod povrchem a to jak kabelů, tak i některých jiných vedení (voda, plyn atd.). Dále vyhledáváme kabelové poruchy do 2 Megaohmů se zárukou přesnosti na 1 metr. Možno vyhledávat poruchy i s větším odporem proti zemi, ale přesnost a schopnost zaměření se s větším odporem zmenšuje.

Cena je 267,-Kč za každou započatou 1/4 hodinu a 18,70Kč za každý ujetý km včetně času stráveného na cestě. Ceny jsou uvedeny bez DPH.